ใส่เมนบอร์ดลงเคส

ใส่เมนบอร์ดเข้าเคส 

ข้อความและรูปเพื่อเรียงลำดับเพื่อแสดงการติดตั้งเมนบอร์ดลงบนเคส

 

 

เตรียมเคสคอมพิวเตอร์ ทั่วไป (พร้อมพาวเวอร์ซัพพลายติดตั้งภายในแล้ว)

 

 

 

 

หาอะไรรองพื้นเคสจะได้ไม่ถลอก  แล้ว วางเคสนอนลง

 

 

 

 

ถอดน๊อตออกใช้มือหมุนได้เลย

 

 

 

 

จากนั้นเปิดฝาเคสออก

 

 

 

 

จะมีสายอยู่ 2 กระจุก กระจุกแรกเป็นสายยาวๆ(ไฟ ยูเอสบี และ แผงควบคุมด้านหน้า+ไฟแสดงสถานะ) กระจุกที่สองเป็นพวงใหญ่ๆ (ชุดจ่ายไฟเข้าเมนบอร์ดโดยตรง และ จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์เพ่ิมเติม)

 

 

 

 

ในเคสจะมีพัดลมระบายความร้อนต้องต่อไฟเข้าที่จุดนี้ด้วย

 

 

 

 

สิ่งที่ให้มาในเคสทั่วไป คือ น๊อต และ แหวนรอง สำหรับยึดเมนบอร์ดเข้าในเคส

 

 

 

 

จับสายให้เทไปด้านหนึ่งเพื่อความเรียบร้อย และ

 

 

 

สังเกตุ รูน็อตทั้ง 6 สำหรับยึดน็อตกับเมนบอร์ด

 

 

เทียบช่องต่อต่างๆ บนเมนบอร์ด กับช่องฝาหลัง

 

 

 

ฝาหลัง ใส่เข้าไปให้ตรงช่อง ใส่ฝาหลังจากด้านในเคส

 

 

 

ต่อยๆ ใส่เมนบอร์ดเข้าให้ตรงช่องฝาหลัง และ รูน็อต

 

 

ขันน็อตเข้าไปตามรูทั้ง 6 ตามรูป

 


Visitors: 937,999